- 3’αяiв ‹\з

علمُوگ تصير جمره !وين م آضمـگ | آون </33   

خلُونِي 

بدِيت آذبل على هوني 
(W) 

ي ليتني لآضقت ‘

مآلي ملآمح </33   
‎- ( ٱسفَ على ( الصبّر )  ﻳ̉وم إنيّ جلست آحتريڳ -مفروض ( آنسىّ ) + وُ آنآم آلليل من بدري&#160;!   

- ( ٱسفَ على ( الصبّر )  

ﻳ̉وم إنيّ جلست آحتريڳ -

مفروض ( آنسىّ
+ وُ آنآم آلليل من بدري !